Medical Report: 42-Year-Old Iraqi Male, Detainee, Hard Site, Abu Ghraib Prison, Baghdad, Iraq re: Sciatica and Testicular Pain

Medical records of a detainee from Tier 1, Hard Site, Abu Ghraib Prison complaining about Sciatica and Testicular Pain. The medical records do not give any indication as to any personal information on the detainee.

Doc_type: 
Physical (non-death)
Doc_date: 
Wednesday, November 12, 2003
Doc_rel_date: 
Sunday, April 17, 2005
Doc_text: 

I

---,,""'[.""fj,....,u-:;-'-.·-----·-·.-.-!-~-::,-.!,:-!T-.:~-;E:.,..\·,-Ir.-,­
r i
~~.,.1.u. '.. ...n l.IO. !11flATIONSHII' 1!J 'lpn'l3lJ~
.
.. ____.....,....,..,.,..__----1~_ ._. -,--~I~·~~,~-r_===:_:::_-----_r::=::::_---
I
-)'1,~-i1-Ejo-lT-·S-IU-E-/l--Iii=··lc-.'-n-u-N:--"'" :'i::.i :':':'If:!{ ••/ ::'rir::in .ii1m"s~., .j'NUt' :~:;t7/:J . I'JS1. /irSI. :.:lJiic;'a: jU ,Yall! S;;;,V; S/:~~· ~-;;"9 ,,;air~J1; ~.injli3·(i:J.a'n.,' REGISTf." Nfl. w.u.RD 1m.
ISN': lb)(6)-4
cah~:O::OG-'C;\-l-;E~onD OF MEDICAL CM1E
Medil:a/ReconT . Compound/cell: .SiAi\lDARD fORM 600 (REIJ. 6·~71, .' PiesCribed 'by GSA/ICMR -

USAPA VUlO
FIRMR (41 CFR) 201·9.2D2·1

,,00
MEDCOM -1092
~_ .. ;.',':;:,: :....,
DOD 004155
-.~ .. ,_. ...: ,;...•..:..;;:.' ..~... :-..~..:."~ ..: ..:...:..----.. ------.-.-.
.. _ ••• _,..___ • _., ..... _ ..... II ...., .............".

:::..;.-..:: .~'.
~'-'
. _:-.... .

."'-"
:':
. '--"-' .... _-._.

..:.....'':''o!..
....:..
:.,..,
,,'

' .. : .., ......
. ....
':: -. . '~".
.:.....
. :."
\

I
i
. . -...-.-.----------..,--...,-,--,.,~.,..' '-.;:-"-'-..':'--i 0"1",.,-, "'.,';,1',.:,,".,,,",0;--,,,,,,,,,,,,:,,.--;~-'--'---,'-.",~,,',.",,,,,,,),.\,,;,;,':;-,',~,,,,,,,~.,' "~,,,•• ' . 'n, ,.-----.--­
;!:;$rIT.i\VOf(.\1EDn:;\L:;\UL:i·/ I :5T!nU~:' ,
'J .. ,,-d~ _:1 '\ " :.
,-4--.-.--:
I~mJ/lD:lli,

GllflOl'JDtOIlICAlRECOSD-urr;QEIJ!C,'U' CAn~ Medic:'ll~e'Ob10 ,'. CompoundlceU;-;'" ~A,/",' STANDARD (OIlM60n "(REV. a·9n Prescrib'edli\i GSllUCMR "
d,,~3l; USAPA vt:titi'
FIRMR 'l~lCFRl20iC9:102'1-

MEDCOM -1093
DOD 004156

r

. j
.... ·1

l

.·;STAfuoAi!OFORM 600 IREV. ij·97ISACI{
'JSAPI'nOO
MEDCOM -1094

---"--~-""-"~­

---'T"'==-:--------;--'-----­
:I~TtENTS IU~N11A,_,C,~\T~I0_c_tJ:'----,----ff-·:,lr-I-f:!__,"J 'Jf :.lim",wloie.', ~i",,: ;Va"• . ' ••r, :itsr, ,ili./u",: ,'1) ,1/. ,I( :;:;V; .;',:: JJro .i/lin',): ;/JIlit/:jiaJln.1 1,,.GI:;, ,R ;'-1o.
f,b,),(6,)-4 j 'Lc.~~,-,-,-_,-,--,~,.Oj- C:lROi\JOLDGI~A1.llECunD D~ i\1EDIC;1L CJ\HE 'MedicalRecord
'I-'h­,,-. ---'/'"";'1' ,--­, ...­(/1, STANDARD fORM 500 l'I~mi~~tby._G.~Allf~R__ FIRMR {41 CFRl20.1:~,292:i ,: .... {REV.6·ail
--".. ­ ';... ,'" .. ,"
MEDCOM -1095
DOD 004158

I'IU I nUnI"cu 1" \,In LI/I,/04L lII:::rnUUUI.. IIUIIl
.-.---..... ..­
.,.-.-.~.-~
.·liiIeDIG~~,R~~OHD ,; ,,',CHijONO~OGICJ.\L,Rft!lRD Of" .JlCALCARE
. : ', ......,....:...: ,~.: ., ....~.~.:...\}.. ,. ~. ,.;::"':2:",':"',"-1 __ .:...'.... , ". .•.. '. _..;.. " ':.A
DATE -( -S'(MfTQI'JIS;OIAG:N(jSIS;~lRE.A;TMENT.·rREAnNG ORGAN.IZATION/Si .ne~-ci;1entlYl ,-.

.'
-....
.'.'
..
" .-' .
.,.'

, "
.'

:',jK'~;('~;~~.NT.IfIGHiON: ·.·1r,.{ ;lIl~tf;If~rir"'?Ulm"•.-~v~"V~m.~ia~·r;-lilSi;·,,7iui/f~';f)rJu·.(·:i"IV;'!:d:::Dqtj 'uf-i]ir(iI.:·iliJllkiii,ud••) .j.'!iMO 1I~.
Ll_~_-,-,-,---___-,I --C:ilfllNOtQUlCr-iLRECOmrtlr :V1EDICALC-~R~ ­

,-Medlca/Record­
-STANDARD FORM 60b (REV. ~·971 , -'PiBsc,ribW"by (lS:AliCMft
Ui~rA-'Il.OD
'FIRMRlll' CFRm.l·9.2D2·1
MEDCOM -1096

j' ,:;,1110:)10, I ~W.T!UN:ll-1m':u ,:row:on ____________~--:~.'~-~_~_._.... 1 • __'____.l..L_.__.__......,.______--;-I__~_'_'"'__' ;'.'nE,JT'S lUEiITIFiCilT/OM: I;"r !j~.ali" ,,.,ilt"n :.11.'." ,lViI:· ,v.m.· .ur.'ii"...liililf/~; ;o./V. ~i'~':;fl':;';'N)Jln;,Sitlll; ,lon.tIGrari•.I·· Ii1EuI3'~~~ 110. 'IIA:1U 'jO,
CIiRONIJLOGICAL. SECORD, 1JF.N1EDlCALC)\HE:,
MedicaLlietard,..
I
'r) __ ."'7Cj
STANDARD,f,OI1MiiOO ,JREV. e,971
/, r. f
Prolcribed:by nSAIICMR",
FIRMRI41CFRI201,9~202·L

MEDCOM -109£
DOD 004160

~~~~;~t~~·Q.p~g,~~~~ ~::~.I.~,:r~~~!/:.~"f't;~.. ~·it,*{;~~Rij,iJR~.~,t~~.9At~~\..~~~~R~~~~wj~~:-;~~.~~.
DATE . r -.... . ....., ·:~:·:.J~~1f;irM~JiI};GNQS(~;TIrMT:ME~JJijmT~:G~da.GANiiNfloNJSlg!lJ1~j, ~~iiY}' .

~' :'

,f'·
. '.,
." .~ .

' ..'
:: ' .. ":
,"
!!
: .'
/"."

.i
".' r
~PDNSOR'5 NI\ME

PhllENT':nO.flTiFJG~... mlJ:" . 'iF"r{i'Piiili1;·,miiaiiinfiiili,jiV~:iV~m8:.~ii;"iiiii.:"iI~'dj~;:,'iJ;VQ;($"$/1: ~..7;lrui3"i(5iiiJ/;·;/.iiflii;',iiiJ.r. rCliIsnn )jO~:' ._. '1 wAllo IIU.
..G!mP'1IJQ~p.4~CA)' m;:jJnp o~.ivle.!lICALCARE . Med,ic,aJ~.ecord S1MDARD fP~MJjOO tREV. ~·971 fre.!~rib~p by ,GSAII~MR
.. USAf~VlllO
JI,RM~. (~.l;GFm 20 1·~;.202·1
(Id -LV7
.'"
MEDCOM -1098

..•.....
,'., .. ,.
STAlIIOAllO FORM fiDO IRE'/. 8·971 3AC:
) N '# .b)(6)-4
il:iAP;\ n.llo
MEDCOM -1099
DOD 004162

..;­
i

STA}lllMlJ fOmVraUOiREV:o:~1131\r:lC
DOD 004163

H
J
, . . r.b )(6}-.4 STANDAROF,ORM 600 lRE'J.5·911 SAClL
USAPA n.D.D.
S}I ~
L-____~--------------------~
MEDCOM -1101
DOD 004164

.---.--~-~---.....
.,.--~--.--­
ILb_x6_J,-_4_________~ _-.__-_-_--_--_M--,JDCOM -1102
DOD 004165

._------------­
·1

I

ST.\.!'\1[lAflD 1.'-1::1.M ~no iRE'I. s.'liJ Me:t
Q
I --rr' ....
1+\ r)-4

MEDCOM -1103

i

DOD 004167

. .:.. .. . ". '~:.' ~.::.
.••~
u
'.'l.
. ,
,.":i,:, )~....;.:~;/\.~j:~..':',,~ .~~

-~~)~;ffl~ 7~~"""'b~=i-6)_-:::-2,.;....5_'
__....._'--,.
0
, __ un u
rF
...; .r.

~ /. .'

...r ,
,-.. ,...

·r
r::..I-:

S?ONSOR'S NAME Imilia ,~O: j RELATIONStilP iQ ~PONSOR
·~mN~i~CEI~JT2.lc~,1i};J;··~-~··-".-···~;~t:·.';:..~:·;~:,:;~~~i:;:·{~:;~;fi.-i"ri..::~,:~:··~~~ ~1~;.:;;·.··~;;~\~ .::~~;r.".;fj;l;;·~ f~..;··i:~·.'7E~~.~J~;;:;,~i;.;i&;;:i;~s,;;;j·..···-·j',.,:-:\~:-:
G:u:-:"T=~n:-'i:-:ll-.------1 W;1nu ;·10.
CHRONOLDGICAL RECORD Of MEDICAL CARE Medical Record ~b)(6)-4 STANDARD fORM liDO . (REV. G·97),; Prescribed by GSA/lCMR
!J~'\P~ '12.00
FIRMR 141 CfRI 201·9,202·1
',' .... '. . . '.
."... MEDCOM-1106 ... . ...:
JS!!R'm_gllUJill_iiii4lliL-_~___t~~ __.-rr T .R.w¥;i&i_NkiMaaf....~=itaiiFiw ~
DOD 004169

-

, "-,
I .',

-f ,_,":,
..... ,:.

".'.;
----~---------..--------~ ---_-_-_-0__,_,_'_-..--:---:-_

r oJ' '-',
STANDARD fORM 600 IREV. 6'971~
USAPA V2.DO
,[b)(6)-4

Doc_nid: 
3381
Doc_type_num: 
77